Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του «Κτήματος Π. Κεφάλα» βρίσκονται στο χωριό Κουρούνια στην περιοχή της Αμανής και στην περιοχή της Βολισσού. Εκεί σε έκταση 30 περίπου στρεμμάτων καλλιεργούνται οι γηγενείς ποικιλίες Σαββατιανό, Ροδίτης, Αθήρι, Ασύρτικο, Μανδηλαριά, Φωκιανό, Χιώτικο κρασερό και Αγιαννήτικο.
Η φιλοσοφία της οικογένειας Κεφάλα είναι ότι με την τέχνη του αμπελουργού βγαίνει πάντα ένα καλό κρασί. Για τον παραπάνω λόγο η φροντίδα των αμπελώνων, γίνεται αποκλειστικά με τον κόπο και την επίβλεψη των μελών της οικογένειας.
Οι στρεμματικές αποδόσεις δεν ξεπερνούν τα 800 έως 1000 κιλά ανά στρέμμα.