Μια Ιστορία

Το Kτήμα Κεφάλα

Η οικογένεια Κεφάλα άρχισε να ασχολείται με την οινοποιία στις  αρχές της δεκαετίας του ’60, όπου διατηρούσε μικρό παραδοσιακό πατητήρι στο χωριό Κουρούνια  στην περιοχή της Αμανής στη Βορειοδυτική Χίο και παρήγαγε το γνωστό «Κουρουνιώτικο» ερυθρό γλυκό κρασί.

Location

Το 2004 ο Δημήτρης Κεφάλας ξεκινάει τη δημιουργία σύγχρονου οινοποιείου σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, που βρίσκεται στη θέση «Σχοινιές» στην περιοχή της Βολισσού.

2004

Location

Το 2010 ο γιος του Παντελής Κεφάλας, που είναι η τρίτη γενιά οινοποιών, δημιουργεί το «Κτήμα Π. Κεφάλα», συνενώνοντας τους οικογενειακούς αμπελώνες και εμφιαλώνει τα πρώτα κρασιά.

2010